SP8YWX

Home page
Historia klubu

Idea powstania Rodzinnego Klubu Krótkofalowców zrodziła się na przełomie lat 2005/2006 w umysłach operatorów: Bronisława SQ8GBD, Krzysztofa SQ8GBE oraz Pawła SQ8UW należących do rodziny Więch, mającej swe korzenie w Miejscu Piastowym i Domaradzu. Ostateczną decyzję podjęto w dniu 1 sierpnia 2006 r., podczas spotkania w/w radioamatorów. W sierpniu wspomnianego  roku, Starostwo Powiatowe w Krośnie pozytywnie zaopiniowało statut klubu funkcjonującego na zasadach stowarzyszenia. W dniu 21 sierpnia 2006 r. wpisano Stowarzyszenie do ewidencji zwykłych pod pozycją 170. Po przedstawieniu niezbędnych dokumentów w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, Delegatura w Rzeszowie, klub z dniem 15 września 2006 r. otrzymał pozwolenie II kategorii na pracę w eterze z mocą 50 W oraz znak SP8YWK. Po zmianach administracyjnych w latach następnych,  kierownik  klubu operator Krzysztof SQ8GBE, doprowadził do podniesienia statusu klubu do kategorii I oraz mocy 150 W.

Klub pomimo nielicznego grona radioamatorów – zaledwie 3 członków – stara się co roku zorganizować pracę stacji okolicznościowych, realizując w ten sposób jedno ze swoich  założeń: upamiętnianie ważnych wydarzeń społeczno – historycznych czy religijnych w lokalnych społecznościach. Pierwsze próby podjął w roku 2002 na prośbę Komitetu Obchodów 650 lecia wsi Iskrzynia. Operatorzy: SQ8GBD – Bronisław, SQ8GBE – Krzysztof i SQ8IJN – Maciej zorganizowali kilkudniową pracę stacji okolicznościowej SNØISK. Pracowała ona z terenu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego im. Marii Konopnickiej w Iskrzyni k.Krosna. Sprzęt (transceivery, zasilacze, anteny) użyczył operator Bronisław SQ8GBD na stałe mieszkający w Rzeszowie.

Po założeniu klubu w/w operatorzy zaczęli już cyklicznie organizować stacje okolicznościowe. W latach 2006-2012 z pomocą kolegów z Oddziału Podkarpackiego nr 05 w Krośnie m.in. SP8NFZ, SQ8GBG, SQ8GUM oraz SQ8OAU zorganizowali kilka aktywacji.

Harmonogram pracy stacji klubowej pod znakami okolicznościowymi:

* 2007 r. (29 lipca) – SP8YWK/8 – Święto pieśni folklorystycznej na Kochanówce (wzniesienie na granicy miejscowości Rogów i Równego). Tę imprezę swoją obecnością uświetnili koledzy radioamatorzy z jasielskiego klubu SP8KJX. Stacja terenowa była pod opieką operatorów: SQ8GBD,SQ8GBE i SQ8UW.

* 2008 r. (15-29 czerwiec) – SN65ØMPObchody 650 – lecia powstania wsi Miejsce Piastowe. Z tej okazji wydano II edycję dyplomu okolicznościowego, którego druk został sfinansowany z funduszy Gminy Miejsce Piastowe oraz Komitetu Obchodów. Stację prowadzili: SQ8GBD, SQ8GBE i SQ8UW.

* 2009 r. (3-5 lipiec) – SNØBBMBłogosławiony ks. Bronisław Markiewicz Patron Gminy Miejsce Piastowe. Praca stacji okolicznościowej była hołdem złożonym temu wybitnemu kapłanowi, wychowawcy ubogich dzieci i młodzieży oraz działaczowi społecznemu i trzeźwościowemu. W 2009 r. Rada Gminy Miejsce Piastowe ogłosiła Go jej patronem. 5 lipca wspomnianego roku został także odsłonięty pomnik 650 lecia wsi Miejsce Piastowe. Znajduje się ona przy skrzyżowaniu ulicy Dukielskiej z Dworską. Operatorami stacji byli Bronisław SQ8GBD i Krzysztof SQ8GBE.

* 2010 r. (15 luty – 6 marca)- SNØZMZyndram z Miszkowic, rycerz w bitwie pod Grunwaldem oraz właściciel wsi Lubatowa. Stacja pracowała z terenu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej k. Iwonicza Zdroju, gdzie operator Krzysztof SQ8GBE pracuje jako nauczyciel i opiekun kółka krótkofalarskiego dla uczniów klas IV – VI. Swoją pomocą podczas aktywacji służyli operatorzy: Wiesiek SP8NFZ  i  Jurek SQ8GBG.

* 2010 r. ( 23- 29 sierpnia) – SN25ISK – 25 lat parafii w Iskrzyni k. Krosna. Praca stacji z terenu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego im. Marii Konopnickiej w Iskrzyni.

Była ona pod opieką operatorów: Krzysztofa SQ8GBE i Pawła SQ8UW.

Pracę stacji okolicznościowej wsparli koledzy z 5 Oddziału PZK w Krośnie:

Wiesław, znak SP8NFZ, prezes Oddziału,

Jerzy, znak SQ8GBG,

Jacek, znak SQ8GUM.

Podczas aktywacji stacji czynna również wystawa poświęcona krótkofalarstwu, jej autorem był Krzysztof SQ8GBE. Cześć sprzętu radiokomunikacyjnego oraz materiałów na wystawę użyczył kolega Jurek SQ8GBG.

* 2011 r. ( 24 kwietnia – 6 maja) – SNØBJPBeatyfikacja papieża Jana Pawła II. Ważne wydarzenie dla Polski i nie tylko. Praca stacji z terenu Miejsca Piastowego pod opieką dwóch operatorów: Jerzego SQ8GBG oraz Krzysztofa SQ8GBE. Pod koniec aktywacji Krzysztofa dopadła angina, więc na stanowisku pozostał jedynie Jerzy. Za co członkowie klubu są mu gorąco wdzięczni. Należy dodać, że Ojciec Święty odwiedził Miejsce Piastowe w dniu 10 czerwca 1997 r. Na krótko zatrzymał się przy kościele księży michalitów „na górce”, gdy jechał z Dukli, gdzie nocował do Krosna na mszę św. kanonizacyjną św. Jana z Dukli.

* 2011 r. (23- 24 lipca) – 3ZØSWI Święto Wina na Winnej Górze (teren wsi Miejsce Piastowe) oraz 111 rocznica pobytu cesarza Austro – Węgier, Franciszka Józefa I, na szczycie Winnej Góry z okazji manewrów w wojskowych. Niestety z powodu obfitych opadów deszczu i niemożliwością dotarcia na  szczyt Winnej Góry cała imprezę przeniesiono do Domu Ludowego w Głowience. Praca stacji pod opieką trzech operatorów: SQ8GBD,SQ8GBE i SQ8GBG.

*2012 r. (29 stycznia – 02 lutego oraz od 1 do 31 lipca) – SN1ØØBM – 100 –lecie śmierci błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza. Ks. Br. Markiewicz był założycielem michalickich zgromadzeń zakonnych oraz doświadczonym pedagogiem i wychowawcą ubogich dzieci młodzieży. Dał podwaliny do powstania kilkunastu zakładów wychowawczych i szkół na terenie dawnego zaboru austriackiego i rosyjskiego. Operatorami stacji byli: SQ8GBD,SQ8GBE i SQ8GBG.

*2012 r.(21 – 28 października) – SNØTROJA – Skansen Archeologiczny Karpacka Troja. Stacja terenowa zlokalizowana na terenie skansenu w miejscowości Trzcinica k. Jasła. Bardzo ciekawe miejsce zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Dla kolegów zainteresowanych tym szczególnym miejscem historycznym odsyłam do stron internetu.: http://www.karpackatroja.pl. Praca stacji pod opieką operatora Krzysztofa SQ8GBE oraz gościnnie kolegi Jerzego SQ8GBG.